gallery


Magda and Berth are showing her recent work in macro photography and hardwood sculptures.
If you like a piece and want to purchase it you can order it via our online gallery.
Below you find different categories of our work.


Magda en Berth tonen hun recente werk in macrofotografie en hardhouten beeldhouwwerken.
Als u een stuk wilt kopen, kunt u het bestellen via onze online galerij.
Hieronder vindt u verschillende categorieën van ons werk.


Magda und Berth zeigen Ihnen hier die letzten Werke in Macrophotographie und Holz-Skulpturen.
Wenn Sie etwas mögen und erwerben wollen, können Sie das über unsere online-Gallerie tun.
Weiter unten finden sie die verschiedenen Kategorien unserer Arbeit.